Pieslēgties
piesakieties
Atgādināt paroli
sūtītAtgriezties
Panākumi!
Links, lai mainītu paroli, ir nosūtīts uz hello@frogriot.com
NOSLĒGT

Mēs piedāvājam mobilos risinājumus un koncepcijas higiēnas vajadzībām, kurus var uzstādīt jebkurā vietā pēc klientu un sadarbības partneru vajadzības. Šos pakalpojumus mēs nodrošinām pēc iespējas taupīgākā un videi draudzīgākā veidā. Tāpēc mēs jau daudzu gadu garumā esam pieņēmuši izaicinājumu integrēt ilgtspējīgus procesus savā vērtību ķēdē. 2022. gadā mēs spērām izšķirošu soli uz priekšu un uzņēmumā sākām ieviest sistemātisku ilgtspējas pārvaldību. Mūsu pieeja ilgtspējai ir daudz plašāka par resursu taupīšanu un atkritumu rašanās novēršanu. Mūsu darbības pamatā ir trīs stratēģiskie pamatprincipi: Pakalpojumi & Produkti, Vide un Darbinieki.

Pakalpojumi un produkti

Serviss & produkti

Pakalpojumi un produkti

Ilgtspēja sākas ar produktu un pakalpojumu izstrādi. Tas attiecas uz visām trim darbības jomām – higiēnu, ražošanu & pētniecību un attīstību – kuras esam apvienojuši šajā stratēģiskajā pamatprincipā. Ar savu apņemšanos ievērot higiēnu mēs sniedzam nozīmīgu ieguldījumu veselības profilaksē, pat pandēmijas laikā. Mēs izstrādājam un ražojam izturīgus produktus. Turklāt mēs taupām resursus, sniedzot izejvielām otro iespēju vai izmantojot otrreizējo pārstrādi. Ražošanas procesā mums palīdz Pētniecības un attīstības nodaļa, kas nepārtraukti optimizē mūsu esošos pakalpojumus un produktus un izstrādā jaunus, uz nākotni vērstus risinājumus.

Svarīgākie rādītāji
We Care
...

11.359.738

Pakalpojumu skaits gadā
...

314.717

tualešu kabīņu skaits
...

35.064

konteineru skaits
...

20 Gadi

kalpošanas ilgums

Vide


Vide

Mēs apzināmies, ka mūsu uzņēmējdarbības modelis prasa arī būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā. Šī iemesla dēļ mēs nepārtraukti novērtējam un analizējam savu darbību ekoloģisko ietekmi visā mūsu uzņēmējdarbībā. Rūpīgi izmantojot resursus, lietojot tīrīšanas līdzekļus pēc vajadzības un pareizi atbrīvojoties no notekūdeņiem, mēs cenšamies izmērīt, analizēt un līdz minimumam samazināt savu darbību ietekmi.

Umwelt
Svarīgākie rādītāji
We Care
...

77.479.154

KM
...

74.420 T

CO₂
...

210.443.700L

ūdens ietaupījums
...

1.581.843.517L

svaigā ūdens patēriņš

Darbinieki

Serviss & produkti

Darbinieki

Mūsu darbinieki ar savu darbaspēku un motivāciju ir pamats TOI TOI & DIXI grupas panākumiem – arī attiecībā uz mūsu ilgtspējības centieniem. Tāpēc pastāvīga veselības un drošības pārvaldība ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs samazinām riskus un pastāvīgi optimizējam darba drošību. Nepārtrauktas apmācības un tālākizglītība, kā arī praktizēta darba kultūra, ko raksturo daudzveidība un savstarpēja cieņa, ir pamats labvēlīgai sadarbībai.

Svarīgākie rādītāji
We Care
...

27

Valstu skaits
...

4.019

darbinieki
...

1.941

servisa autovadītāji
...

44 Gadi

vecums

LEJUPLĀDĒT

DOWNLOAD

LEJUPLĀDĒT

Šajā īsajā ziņojumā par ilgtspēju mēs vēlamies jūs informēt par to, kā mēs nostiprinām ilgtspēju uzņēmumā, kādi ilgtspējas procesi un pasākumi jau ir integrēti trīs pamatprincipos un ar kādiem izaicinājumiem mēs saskaramies pašlaik un saskarsimies nākotnē.

DEUTSCHENGLISH