Pieslēgties
piesakieties
Atgādināt paroli
sūtītAtgriezties
Panākumi!
Links, lai mainītu paroli, ir nosūtīts uz hello@frogriot.com
NOSLĒGT

TOI TOI & DIXI nodarbojas ar portatīvās infrastruktūras un pakalpojumu risinājumu izstrādi, lai radītu efektīvu un higiēnisku vidi un telpas. Savus mobilos higiēnas risinājumus un koncepcijas mēs izvietojam, kur vien tie ir nepieciešami, nodrošinot ērtības, kādas parasti ir pieejamas tikai pastāvīgās ēkās. Mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai mūsu uzņēmējdarbības procesā tiktu taupīti resursi un aizsargāta vide. Mēs cenšamies būt līderi ilgtspējas jomā. Nepārtraukti pilnveidojot savus produktus un pakalpojumus, samazinot mūsu darbību ietekmi uz vidi un nodrošinot cieņpilnu un drošu darba vidi saviem darbiniekiem, mēs aktīvi veicinām ilgtspējīgu attīstību. Kopš ilgtspējas pārvaldības sistēmas izveides 2022. gadā mēs šajās jomās esam paveikuši garu ceļu, un tagad mēs šo progresu atspoguļojam savā ilgtspējas ziņojumā.

Mūsu ilgtspējas stratēģija balstās uz trim stratēģiskiem pamatprincipiem: “Produkti un pakalpojumi”, “Vide” un “Darbinieki”. Katrs no šiem stratēģiskajiem pamatprincipiem ir iekļauts darbības jomu struktūrās. Šī struktūra ļauj mums sistemātiski un ar ilgtermiņa perspektīvu pārvaldīt mūsu ilgtspējas pasākumus. Tas nodrošina pārredzamību progresa ziņojumos, kurus mēs sniedzam mūsu ieinteresētajām personām.

Lejupielādējiet pašreizējo ilgtspējības ziņojumu šeit:


Produkti un pakalpojumi


Produkti un pakalpojumi

Mūsu produktu un pakalpojumu mērķis ir piedāvāt inovatīvus risinājumus, kas atbilst gan mūsu klientu vajadzībām, gan ilgtspējai. Ņemot vērā mūsu klientu vajadzības, mēs nodrošinām visaugstāko iespējamo higiēnas līmeni, pakāpeniski palielinot tādu pārvietojamo tualešu skaitu mūsu portatīvo tualešu klāstā, kurās ir izlietnes un dezinfekcijas līdzekļu dozatori. Mūsu apņemšanos nodrošināt augstāko higiēnas līmeni apliecina arī mūsu jaunais TOI® HYGIENE+ klāsts, kura galvenie komponenti ir izgatavoti, izmantojot inovatīvu antimikrobu materiālu. Savukārt ilgtspējas aspektā mēs ieguldām līdzekļus produktu ilgmūžībā, energoefektivitātē un videi draudzīgu materiālu izmantošanā. Viens no galvenajiem veidiem, kā mēs to darām, ir pārstrādāto materiālu īpatsvara palielināšana mūsu produktos. Mūsu DIXI® GREEN tualetes iekārtas ir tam spilgts piemērs, jo to sastāvā ir vismaz 50% pārstrādātas plastmasas, no kuras lielu daļu veido vecie zvejas rīki.87.6% izlietnes

87.6% visās no jauna ražotajās tualetes kabīnēs ir izvietotas izlietnes.

50% pārstrādātas izejvielas

Līdz 2025. gadam kopējais izejmateriālu daudzums no pārstrādātiem resursiem, kas tiek izmantots tualetes kabīņu izgatavošanā, būs 50%. Starp citiem materiāliem tiek izmantoti arī veci zvejas rīki.

“Divkārši ilgtspējīgas”

“Lieliski, ka mūsu divkārši ilgtspējīgās DIXI® GREEN kabīnes ir tik ļoti iecienījuši mūsu klienti! Es saku “divkārši ilgtspējīgas”, jo tās aizsargā vidi gan pateicoties to ilgajam kalpošanas laikam, gan pārstrādātajam materiālam, no kura tās ir izgatavotas.”

Svarīgākie rādītāji


We Care
...
12.668.605 Pakalpojumu skaits gadā
...
425.943 tualešu kabīņu skaits
...
> 20 Gadi kalpošanas ilgums

Vide


Vide

Vides aizsardzību mēs uztveram ļoti nopietni, un mēs aktīvi veicam pasākumus, lai samazinātu emisijas un izvairītos no piesārņojuma. Piemēram, mēs pakāpeniski pārorientējam savu servisa transportlīdzekļu parku uz alternatīvām degvielas tehnoloģijām, jo pašlaik tas ir mūsu nozīmīgākais līdzeklis CO2 emisiju samazināšanai. Mēs nopietni rūpējamies arī par to, lai mūsu planētas dabas resursi tiktu izmantoti efektīvi un saudzīgi. Tas ir licis mums standartizēt un optimizēt procesus un pakalpojumus, lai līdz minimumam samazinātu ūdens un ķīmisko vielu patēriņu. Mūsu nepārtrauktie pētījumi procesu uzlabošanā nozīmē, ka mēs pastāvīgi samazinām savu ietekmi uz vidi.56 mājsaimniecību enerģijas pieprasījums

56 mājsaimniecības varētu apmierināt savas ikgadējās vajadzības pēc elektrības, izmantojot 5 fotoelementu elektrostacijas, ko Polijā pārvalda TOI TOI & DIXI grupa.

50% servisa kravas automašīnu ar alternatīvo degvielu

līdz 2028. gadam 50% no visiem jaunajiem dienesta transportlīdzekļiem jādarbojas ar alternatīvo degvielu

“Nekad nav radīts tik maz CO2 emisiju”

“Visus gadus, kopš strādāju par TTD servisa autovadītāju, es nekad neesmu radījis tik maz CO2 emisiju, kā tagad. Mēs viennozīmīgi esam nonākuši nākamajā ilgtspējas nodrošināšanas līmenī.”

Svarīgākie rādītāji


We Care
...
78.000.000 KM
...
36.672 T CO2*
...
126.943 M³ ūdens ietaupījums

Darbinieki


Darbinieki

Mums ir īpaša atbildība par saviem darbiniekiem – tieši pateicoties darbiniekiem TOI TOI & DIXI grupa ir tik veiksmīga šodien, bez viņu darba, bez viņu apņēmības un motivācijas. Šī atbildība ietver drošas darba vides nodrošināšanu – joma, kurā nelaimes gadījumu skaita samazināšana ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs samazinām riskus, kas apdraud mūsu darbiniekus, konsekventi un bezkompromisa veidā pārvaldot veselības aizsardzību un drošību. Mēs arī pievēršam lielu uzmanību tam, lai paplašinātu un pilnveidotu mūsu iekšējo apmācību piedāvājumu. Tas ir tāpēc, ka nepārtraukta apmācība un profesionālā pilnveide ir galvenais, lai mūsu darbinieki varētu pastāvīgi papildināt savas zināšanas un uzlabot kompetenci. Mēs ieguldām viņu profesionālajā pilnveidē, lai viņi varētu atjaunināt savas prasmes un pilnveidot karjeru. Līdztekus tam mēs aktīvi veidojam korporatīvo kultūru, kuras pamatā ir atvērtība, daudzveidība un savstarpēja cieņa. Tam ir nepieciešams dialogs, un viens no svarīgākajiem veidiem, kā mēs to veicinām, ir regulāras darbinieku apmierinātības aptaujas.“Daudz vairāk nekā parasti”

“Apmācības, ko es nodrošinu, padara darbiniekus par pilntiesīgiem darba drošības speciālistiem – tās sniedzas daudz tālāk par parastajiem darba drošības un veselības aizsardzības pasākumiem. Tas padara mūsu organizāciju drošāku visu grupas uzņēmumu ietvaros.”

3242 darbinieki

Tikai piecās TOI TOI & DIXI grupas vislielāko ienākumu valstīs strādā 3242 darbinieki, no kuriem gandrīz 70% ir mūsu pakalpojumu autovadītāji.

“Atklāti, ar cieņu un konstruktīvi”

“Kāds ir mūsu atkārtoto panākumu noslēpums inovāciju veicināšanā? Tas, ka mēs strādājam dažādās komandās un attiecībās savā starpā vienmēr esam atklāti, cieņpilni un konstruktīvi.”

Svarīgākie rādītāji


We Care
...
5,320 darbinieki
...
2.212 servisa autovadītāji
...
44 gadi vecumsLejupielādējiet pašreizējo ilgtspējības ziņojumu šeit: